Ignaciánska spiritualita

V KAŽDODENNOM ŽIVOTE

Bedlivosť – citlivosť na krásu a dobro

The Creation of Man by Michelangelo Sistine Chapel

(19. nedeľa, 11. augusta 2019) – Drahí bratia a sestry, možno povedať, že hlavnou témou dnešného evanjelia je bdelosť. Keby som sa vás teraz spýtal, aké pocity sa vo vás objavia, keď pocítite slovo bdelosť, alebo bedlite? Boli by to pocity skôr pekné, pozitívne, príjemné alebo skôr pocity opačné? – Obávam sa, že väčšina z nás, by pocítila pocity skôr negatívne, v tom zmysle, žeby sa nám v mysli možno objavili Ježišove slová: Bedlite a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia, teda bdelosť, ktorá nás vyzýva k ostražitosti pred niečím zlým, nepríjemným…., je teda prirodzené, že naše spontánne pocity spojené zo slovom bdelosť, by boli skôr negatívne, ako pozitívne. – A je to v poriadku.

V poriadku však je aj to, že v našom živote často existujú paradoxy, a psychológovia dokonca tvrdia, že ak sa v živote stretáme s paradoxom, tak je to okamih, kedy prežívame niečo, čo je pre náš život dôležité. – Hovorím to preto, lebo výzva k bdelosti má v sebe aj veľmi pozitívny a pocitovo príjemný aspekt. O čo ide? Sv. Ignác nás vyzýva k tomu, aby sme Boha hľadali a nachádzali vo všetkých veciach – k tomu je potrebná bdelosť, bdelosť, ako citlivosť. – Citlivosť, podobne, ako je citlivý film na svetlo….. Ak chceme nachádzať Boha v našom každodennom živote, je potrebné, aby sme sa stali bdelí, citliví a vnímaví na všetko, čo je okolo nás krásne a pozitívne – pretože práve Boh cez takého okamihy a aspekty v našom živote pôsobí. – Sv. Ignác pozýva k tomu prostredníctvom modlitby Spytovania svedomia – , v ktorej osobitné miesto má vďačnosť….

Stránky: 1 2 3

Chcem stále viac prežívať Božiu lásku

Leopold Slaninka SJ: Profilový rozhovor pre Slovo +

Pre tých, ktorí nemajú predplatené Slovo +, rozhovor si možno prečítať aj tu: slovoplus_22_8-10

Ignaciánske spytovanie svedomia – video

Video – Advent, ako očakávanie sviatkov narodenia Ježiša Krista, ako aj očakávanie Jeho druhého príchodu na konci čias, má celkom osobitnú atmosféru, v ktorej môžeme prežiť aj my sami hlbšiu duchovnú obnovu našich životoch a väčšiu otvorenosť pre Božie pôsobenie v moci Ducha Svätého. Vhodným a účinným prostriedkom sa môže stať aj modlitba Spytovania svedomia, ktorú sv. Ignác nazval: Exámen.

Umenie Ducha u jezuitov v Piešťanoch: Božie srdce

Projekt Umenie Ducha – Návrat súčasného umenia do chrámu, v predsieni jezuitského kostola v Piešťanoch tu napreduje už 8 rokov. Od  24. novembra 2018, pokračuje dielom Ladislava Čarného, Božie srdce, 2016.

Viac info: Ladislav Carny

Katalóg: UMENIE DUCHA_katalog 2017-18

Podobensto o figovníku – pozvanie k vytrvalosti a k trpezliovsti

Martin Buber má v jednom zo svojich diel tento príklad: Raz povedal rabín Sadagera svojmu poslucháčovi: „Na tomto svete niet ničoho, z čoho by sa nedalo poučiť. To však neplatí len o dielach Boha, ale aj o mnohých veciach, ktoré urobil človek!“ Poslucháč zareagoval skepticky a chcel svojho učiteľa vyskúšať. Preto sa ho spýtal: „A čo sa môžem naučiť napríklad od železnice?“ „To, že človek môže mnoho zmeškať, ak prepasie pravú chvíľu.“ Ale poslucháč ešte nebol spokojný: „A čo napríklad od telegrafu?“ „To, že každé slovo je spočítané a zúčtované.“ Na to urobil poslucháč posledný pokus: „A čo sa dá naučiť od telefónu?“ „To, že človek počuje tam, čo sa hovorí tu,“ odpovedal rabín Sadagera.

„Zo všetkého sa dá niečo naučiť…“ Nepripomína vám to slová Ježišove z dnešného evanjelia: „Z figovníka si vezmite poučenie“? Ježiš v tejto vete vyzýva svojich poslucháčovk uvažovaniu a k hľadaniu súvislostí. Podľa neho mali byť ľudia schopní analyzovať situáciu, či situácie, v ktorých sa nachádzali, a prísť prostredníctvom nich k pozitívnemu záveru: k záveru, ktorý by im slúžil ako materiál k rastu (nie k deštrukcii). Pokračovať v čítaní

« Staršie príspevky